ZoetermeerNieuwsbord.nl
  1. Lintjesregen 2024

Lintjesregen 2024

Zoetermeer - Burgemeester Björn Lugthart reikt op vrijdag 26 april vanaf 10.00 uur in Het Witte Paard, Gildeweg 2 in Nootdorp, Koninklijke Onderscheidingen uit aan acht inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.Daarnaast ontvangt &é&én inwoner van gemeente Zoetermeer een onderscheiding uit handen van burgemeester Lugthart. Dit omdat de vrijwillige activiteiten van deze mevrouw zich afspelen binnen gemeente Pijnacker-Nootdorp.De gedecoreerden zijn:Jacobus Johannes van Bijsterveld - Lid in de Orde van Oranje-NassauDe heer Van Bijsterveld is sinds 2000 vrijwillig catecheet voor de Bartholomeuskerk in Nootdorp.Nadat hij een vierjarige opleiding in het geven van geloofsonderricht in de parochies heeft afgerond, is hij in 2000 begonnen met het opzetten van een ALPHA-cursus: een oecumenische cursus over de kernpunten van het geloof. Jaarlijks geeft hij deze 10 weken durende cursus aan ge&ïnteresseerden. Omdat er behoefte was aan verdieping van het geloof heeft de heer Van Bijsterveld de cursus ‘Van ALPHA naar OMEGA’ ontwikkeld. Hierin wordende deelnemers aan de hand van twaalf thema’s meegenomen en getriggerd in en door geloofszaken.Meneer Van Bijsterveld geeft dus niet alleen catechese in de Bartholomeuskerk in Nootdorp, maar draagt ook zorg voor het ontwikkelen, onderzoeken en voorbereiden van vele bijeenkomsten voor deze geloofsgemeenschap. Naast de cursussen verzorgt hij ook avonden Bijbellezen waar aan de hand van thema’s en verhalen uit de Bijbel de verdieping van het geloof wordt onderzocht en bekeken. Vervolgens wordt dit vertaald naar de betekenis in het heden. Zijn kennis en zijn werkzaamheden zijn door de jaren heen voor velen een handvat en richtingwijzer in het geloof geweest. Johanna Catharina van der Burg-Broersen - Lid in de Orde van Oranje-NassauMevrouw Van der Burg-Broersen, uit Zoetermeer, is al ruim 20 jaar actief bij de kantinezaken van voetbalvereniging Oliveo. Sinds 2010 is zij voor de kantinezaken bestuurslid. Ook zorgt zij voor het schoonmaken van de kleedkamer en het wassen van de wedstrijdkleding. Mevrouw Van der Burg-Broersen is sinds 1999 ook actief bij de Oranjevereniging Pijnacker. Zij heeft zich jarenlang vrijwillig ingezet voor allerlei activiteiten georganiseerd door de Oranjevereniging, zoals de Beatrixrun. Zij was een vrijwillige kracht waar altijd op gerekend kon worden en droeg haar steentje altijd op positieve manier bij.Ondanks dat zij nu is gestopt met haar vrijwilligerswerk bij de Oranjevereniging, heeft mevrouw Van der Burg-Broersen aangegeven dat zij altijd gebeld mag worden mochten er extra handen nodig zijn.Johannes Adrianus Maria Hendriks - Lid in de Orde van Oranje-NassauAl sinds 1981 zet de heer Hendriks zich vrijwillig in als notulist bij vergaderingen van het liturgisch beraad van de Bartholomeuskerk in Nootdorp. Daarnaast is hij meer dan tien jaar lid geweest van de werkgroep die belast is met de organisatie van de Actie Kerkbalans en gaat hij nog steeds jaarlijks bij parochianen in zijn wijk langs voor de kerkbijdrage. Daarnaast zet de heer Hendriks zet zich in voor het kerkarchief en bezorgt het parochieblad in zijn wijk.Al ruim 15 jaar zet de heer Hendriks zich ook vrijwillig in voor Stichting Vrienden van de Windlust. Voor deze stichting verzorgt hij de donateursadministratie en beoordeelt hij de financiële stukken van de stichting.Tot slot heeft de heer Hendriks, met zijn kennis van financiële zaken, tal van aanbevelingen gedaan aan de kascommissie van Kringloop de Wisselbeker. Dankzij deze aanbevelingen is het financiële beleid, beheer en de administratie van de stichting verbeterd.Elisa Johanna Hermina Maria Rutten - Lid in de Orde van Oranje-NassauAl ruim 20 jaar zet mevrouw Rutten zich vrijwillig in om steun te bieden aan eenieder die rouwt om het verlies van een dierbare. Eerst vanuit de Rooms Katholieke Kerken in Nootdorp en Pijnacker en vanaf 2011 vanuit de Stichting Steun bij Rouw. Mevrouw Rutten heeft vele mensen ondersteund bij het verwerken van hun verdriet, onder andere vanuit het Rouwcaf&é.Mevrouw Rutten is in 2011 ook als vrijwilliger gestart bij het Alzheimer Caf&é. Al snel breidde zij haar rol uit naar landelijke vrijwilliger sociale hulp en is zij vele voorlichtingen over dementie gaan geven. Mevrouw Rutten heeft bewustwording over dementie hiermee verder onder de aandacht gebracht.Mevrouw Rutten heeft aan de wieg gestaan van een succesvolle start van de Buurtzorg teams in de gemeente en zet zij zich al jaren in om leerlingen te begeleiden en ondersteunen als zij het even moeilijk hebben met hun studie. Ook begeleidt mevrouw Rutten mantelzorgers verbonden aan Buurtzorg.Hilbert Keizer - Lid in de Orde van Oranje-NassauAl bijna 40 jaar lang is de heer Keizer verbonden aan voetbalvereniging DSVP in Pijnacker. Binnen deze periode was hij 11 jaar voorzitter van de voetbalvereniging en heeft hij gezorgd voor groei van de vereniging en grondige renovatie van de kleedkamers.Hiervoor was de heer Keizer 26 jaar lang als leiding betrokken bij het Jeugdkamp en heeft hij mede gezorgd voor onvergetelijke herinneringen bij de kinderen. Na zijn voorzitterschap bleef hij actief als kantineleider en lid van de Technische Commissie.Als vrijwillig voorzitter heeft de heer Keizer tussen 2010 en 2017 de vrijwillige rol van voorzitter van Stichting Exploitatie Zwembad Pijnacker op zich genomen en de privatisering van het zwembad succesvol begeleid.Ook is met door de heer Keizer ingezameld geld voor een kindertuin, Stichting Kindertuinen de Keizerhof, opgericht. De kindertuin is zelfs vernoemd naar de heer Keizer. Stichting Kindertuinen de Keizerhof is een tuin waar kinderen tussen de 6 en 12 jaar leren biologisch te tuinieren.Hendrika Neeltje Melis - Lid in de Orde van Oranje-NassauMevrouw Melis zet zich al ruim 19 jaar vrijwillig in voor de Protestantse wijkgemeente Vierhoven, waar zij als gastvrouw en medeorganisator van bijeenkomsten van de sociëteit elke twee weken zo’n 50 mensen verwelkomt voor een informatieve middag.Als diaken vervult mevrouw een belangrijke rol vanwege haar vele contacten met andere kerkgenootschappen in Delft. Zij was pleitbezorger voor de huisvesting van migrantenkerken in de Vierhovenkerk, waaronder de Syrisch Christelijke gemeenschap en biedt materiele en morele steun aan veel Syrisch Christelijke jongeren en gezinnen.Sinds 2006 is mevrouw Melis elke donderdagmiddag in de kerk aanwezig voor de Voedselbank. Zij zorgt dat er voldoende gastvrouwen zijn om bezoekers van koffie, thee en de kinderen van limonade te voorzien. Ook zorgt mevrouw Melis twee keer per jaar voor inzameling van houdbare producten bij supermarkten in Delft, voor de Voedselbank.Mevrouw Melis is ook een aantal jaren Schuldhulpmaatje geweest en heeft een flink aantal gezinnen geholpen met het oplossen van financiële problemen.Gerardus Arnoldus Jozephus van Schie - Lid in de Orde van Oranje-NassauToen de heer Van Schie bijna 30 jaar geleden hoorde dat het moeilijk was genoeg chauffeurs te vinden om het G-team (gehandicaptenteam) van voetbalvereniging Oliveo naar uitwedstrijden te rijden, opperde hij om een bus aan te schaffen en deze taak voor zijn rekening te nemen. Sindsdien is het, dankzij hem, mogelijk dat dit team uitwedstrijden speelt, meedoet aan voetbaltoernooien en evenementen en jaarlijks op voetbalkamp kan. Maar de inzet van zijn bus bleef niet beperkt tot het G-team van Oliveo. De heer Van Schie rijdt met zijn bus ook mee tijdens de Beatrixrun, een toertocht voor gehandicapte inwoners. Deelnemers die het te spannend vinden in een zijspan van de motor, zijn van harte welkom met de bus van de heer Van Schie mee te rijden.Bewoners en begeleiders van twee locaties van Ipse de Bruggen kunnen ook rekenen op vervoer als zij een dag of weekend weggaan. De cliënten en begeleiders zijn erg op hem gesteld.Tot slotstelt de heer Van Schie zijn garage al jaren kosteloos beschikbaar voor de wekelijkse repetitie van het Shantykoor Schiehaven. Hij verzorgt het vervoer naar de 15 optredens die zij gemiddeld per jaar verzorgen in bejaarden- en verzorgingstehuizen.Herman Jan Reinder Fijn - Ridder in de Orde van Oranje-NassauDe heer Fijn heeft zich, samen met zijn vrouw Catharina Fijn-Dekker, jarenlang ingezet als pleegouder voor crisisopvang van jonge kinderen uit een bedreigde thuissituatie. In 32 jaar hebben zij ruim 60 pleegkinderen opgevangen. Naast het opvangen van kinderen, heeft hij zich ook altijd ingezet voor de belangen van de kinderen, hun ouders en de werving van nieuwe pleegouders. Door de tomeloze, liefdevolle inzet en de gedrevenheid van de heer Fijn, heeft hij niet alleen vele kinderen een mooie start van het leven kunnen geven; hij is ook een grote inspiratie voor anderen om zich aan te melden als pleegouder.De heer Fijn heeft een groot maatschappelijk belang gediend, dat enorme impact heeft gehad op vele kinder- en volwassenlevens in de landelijke samenleving. Catharina Fijn-Dekker - Ridder in de Orde van Oranje-NassauMevrouw Fijn-Dekker heeft zich, samen met haar man Herman Jan Reinder Fijn, ingezet om ruim 60 jonge kinderen een liefdevolle en veilige plek te bieden. Bij nacht- en ontij stond zij klaar om deze kinderen uit alle hoeken van het land direct op te halen en op te vangen. Mevrouw Fijn-Dekker heeft de belangen van deze kinderen, ook op langere termijn, en die van hun ouders behartigd.Op 80-jarige leeftijd is mevrouw gestopt met het opvangen van pleegkinderen, maar zij zet zich nog wel steeds in voor de werving van nieuwe pleegouders.Net als haar echtgenoot, heeft mevrouw Fijn-Dekker een groot maatschappelijk belang gediend, met enorme impact op vele kinder- en volwassenlevens.

Lees het volledige artikel bij Gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Deel dit artikel

WhatsApp
Facebook
Twitter

Auteur

Picture of Redactie zoetermeernieuwsbord.nl
Redactie zoetermeernieuwsbord.nl

Nieuws door Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Lees het volledige artikel op hun website.

Gerelateerde berichten